Tarieven

De tarieven voor mentorschap worden vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).

Het tarief voor mentorschap in 2024/25

  • 1 persoon mentorschap € 133,10
  • 2 persoons mentorschap € 159,52
  • Intakekosten €  751,41 (éénmalige kosten);
  • Regelen verhuizing € 422,86 (éénmalige kosten)
  • Uurtarief €  93,90
  • Woningontruiming/verhuizing €  469,48
  • PGB beheer per maand  €  58,69

Genoemde bedragen zijn inclusief 21 % BTW.

Voor de behandeling van de aanvraag bij de kantonrechter dient de cliënt éénmalig griffiekosten te betalen van 87 euro.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van de kosten voor het mentorschap op basis van de WWB (Bijzondere Bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente.

De vastgestelde tarieven voor het mentorschap zijn voldoende voor de cliënten die in een zorginstelling verblijven, ervan uitgaande dat dan een maandelijks bezoek van 1 uur en 4 uur op jaarbasis voor ander overleg, voldoende moet zijn.

Bij zelfstandig wonende cliënten zonder familie en waar extra zorg is gewenst, om bijvoorbeeld een arts of ziekenhuis te bezoeken, wordt op factuurbasis gedeclareerd.