Mijn persoonlijke aanpak

Wanneer kan het aanstellen van een professionele mentor zoals ik voor u een uitkomst zijn?

Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het persoonlijk vlak en op het gebied van verpleging, verzorging, wonen enz.

Soms komt het voor dat oudere mensen ( bijv. door dementie )of mensen met een psychische aandoening of door ziekte deze persoonlijke beslissingen niet of moeilijk kunnen maken.

Het zou natuurlijk het mooiste zijn als in eerste instantie deze taak wordt uitgevoerd door familie of vrienden, zij kennen de betrokkene immers het beste.

Tegenwoordig komt het echter steeds vaker voor dat bijvoorbeeld de familie niet meer in de directe omgeving van de betrokkene woont, of dat het niet wenselijk is dat de familie deze taak uitvoert. Hier kan een mentor uitkomst bieden.

Hij/zij zorgt ervoor dat in samenwerking met de betrokkene de juiste keuzes gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de vraag of iemand wel of niet zelfstandig kan blijven wonen of over het vinden van een leuke tijdsbesteding. Hierin is de taak van de mentor adviserend, en staan de wensen van de betrokkene centraal. Alleen als deze niet in staat is om zelf te beslissen zal de mentor de keus maken.

Veelal gaat mentorschap samen met bewindvoeren. De verschillen tussen deze twee disciplines is dat de mentor beslissingen op het persoonlijke vlak neemt en de bewindvoerder de financiën beheert.

Mijn visie op het mentorschap.

Ik wil graag als het mogelijk is een diepe en integere band opbouwen met mijn cliënten. Persoonlijke aandacht is heel belangrijk. In de huidige tijd is er steeds minder geld en ruimte om ook stil te staan bij de “kleine” wensen.

Het realiseren van een bezoek aan de kapper, het sturen van een kaartje met een verjaardag of het helpen bij het vinden van een hobby kan al een heel verschil maken. Maar ook het bewaken van de zorg die wordt gegeven is uiterst belangrijk en dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Het belang van de cliënt staat immers altijd voorop.