Mentorschap aanvragen/formulieren

Een aanvraag voor mentorschap moet worden gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de persoon, voor wie het mentorschap is bedoeld, woonachtig is. Via de website www.rechtspraak.nl kunt u het aanvraagformulier voor mentorschap downloaden.Verder dient u bij de aanvraag mee te sturen:

  • Een akkoordverklaring van familieleden;
  • Bereidverklaring van diegene die het mentorschap gaat uitvoeren;
  • Indien de cliënt volledig wilsonbekwaam is, een medische verklaring van een onafhankelijk arts;
  • Een kopie van identiteitskaart of paspoort.

De kantonrechter is uiteindelijk diegene die de beslissing neemt over een mentorschap. Dit wordt dan in een Beschikking vastgelegd.

Hierbij de formulieren om te downloaden, deze formulieren gebruikt u om het mentoraat aan te vragen bij de Rechtbank.

pdfVerzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap
pdf Aanvraag Bewind/mentoraat bij de Rechtbank
pdf Akkoordverklaring familie voor de Rechtbank
pdf Bewindvoering-en-of-mentorschap
pdf Klachtenregeling dpa